Flobertky SPIELBERG BRNO

Jednoranová puška Spielberg je ľahká výkonná zbraň s jednoduchým ovládaním, nenáročná na údržbu. Klasický odľahčený dizajn pôsobí veľmi elegantne, vysoká kvalita prevedenia zároveň zaručuje vysokú úžitkovú hodnotu. Zbraň je vyrábaná v dvoch kalibroch - 22 Long Rifle a 6mm ME Flobert, pre ktorej nákup a držanie nie je potrebné vlastniť zbrojný preukaz. Flobertky 6mm ME môže vlastniť osoba bez zbrojného preukazu, staršia 18 rokov. Ponúkame niekoľko rôznych prevedení pažby s alternatívnou možnosťou rybiny a povrchovej úpravy a to v ľubovoľných kombináciách. Zbraň je vhodná aj pre začiatočníkov.O NÁS

Spielberg Brno je obchodnou značkou spoločnosti Industrial Service, s.r.o. Táto spoločnosť pôsobí v oblasti presného kovoobrábanie na trhu už od roku 2002. Vývoj prvej zbrane sa začal o tri roky neskôr. Našim cieľom bolo vyrábať cenovo dostupnú a zároveň kvalitne spracovanú strelnú zbraň kalibru 6mm ME Flobert, pre ktorej držanie nie je nutné vlastniť zbrojný preukaz. Po zhruba dvoch rokoch vývoja a testovania bola na konci roku 2011 zahájená sériová výroba zbrane a následne jej predaj. Oficiálne bola Flobertka predstavená verejnosti recenzií v odbornom časopise Strelecká revue číslo 1 ročníka 2012, v ktorej zožala veľmi pozitívne ohlasy. Momentálne pracujú vývojoví inžinieri na ďalších variantoch zbrane 100F, ktoré budú predstavené v najbližšej dobe. IBO Poľovník je výhradným exkluzívnym dovozcom zbraní Flobertka Spielberg Brno na Slovensko. Zabezpečuje záručný aj pozáručný servis.

NÁVOD NA POUŽITIE, ÚDRŽBU A OBSLUHU

Jednoranové strelné zbrane Spielberg sú určené pre loveckú a športovú streľbu. Ku streľbe možno použiť náboje 6 mm ME, tuzemskej i zahraničnej výroby, zodpovedajúce ustanovenia CIP. Pred začatím streľby vyčistíme vývrt hlavne vrátane nábojovej komory do sucha. Záver a klzné plochy púzdra záveru môžu byť ľahko namazané.

Nabíjanie zbrane:

Pomocou kľučky otočíme záverom tak, aby kľučka bola v kolmej polohe na doraze. Miernym ťahom dozadu posunieme záver do zadnej polohy a zasunieme náboj do nábojovej komory. Uchopíme kľučku, pomocou ktorej sa záver pootočí a posúva v smere osi. Posunutím záveru do prednej polohy a pootočením na doraz je zbraň uzamknutá a pripravená k streľbe. Zbraň je možné zabezpečiť povytiahnutím a pootočením kladivka tak, aby poistný kolík zapadol do vybrania v puzdre záveru. Tým je zablokovaný napnutý bicí mechanizmus. Odistenie prebieha opačným spôsobom. Streľba zo zbrane sa uskutoční po zamierení tlakom na spúšť. Ak chceme výstrel opakovať, dáme kľučku do kolmej polohy a trhnutím celým záverom dozadu vyhodíme muníciu z nábojovej komory, zasunieme nový náboj a cyklus opakujeme.

Rozobratie zbrane:

Povolíme a vyskrutkujeme spojovaciu skrutku. Vyberieme celý systém z pažby a pažbu odložíme. Kľučku záveru dáme do kolmej polohy a vysunieme záver až na doraz. Potom stlačíme spúšť tak, až sama drží opretá o puzdro záveru a vysunieme celý záver z puzdra záveru. Spúšť vrátime do pôvodnej polohy. Zbraň je pripravená na čistenie a na uloženie do transportného obalu (kazety).

Niekoľko zásad pri streľbe:

a) Ku streľbe používame len kvalitné a bez hrdze náboje vyňaté z pôvodného balenia.
b) Nepoužívame náboje, ktoré upadli na zem bez ich dôkladného očistenia.
c) Pri streľbe používame vhodnú ochranu sluchu a oči chránime okuliarmi.
d) Neodporúčame strieľať zo zaolejovanej zbrane.
e) Pozor: ak máme náboj v nábojovej komore a nehodláme hned strieľať, vždy zbraň zaistíme. Nikdy nevypúšťame kladivko pomocou spúšte do strednej polohy, ak je v nábojovej komore náboj. Ak chceme vybrať nevystrelený náboj, nemusíme zbraň vypínať ochranu, len dáme kľučku záveru do kolmej polohy, záver sám odskočí a vyťahovač vysunie nevystrelený náboj z nábojovej komory.

Čistenie zbrane:

Hlaveň čistíme zásadne od nábojovej komory vytierakom s mäkkým povrchom za pomoci kúdele, vaty alebo mäkkej spranej bavlnené textílie. Na čistenie aj konzerváciu používame iba značkové čistiace a konzervačné prostriedky určené pre zbrane.

Vývrt a nábojovú komoru čistíme ihneď po ukončení streľby. Po vyčistení zbraň ľahko nakonzervujeme. Nestrielame ak zo zbrane, kontrolujeme cca raz mesačne stav zbrane a v prípade potreby obnovíme konzerváciu. Neodporúča sa čistiť zbraň kovovými kefkami. Pre odstránenie splodín horenia používajte len mäkké (drevené, plastové) nástroje.

Výrobca nenesie zodpovednosť za zbrane opravované svojpomocne.

Odporúčame raz ročne nechať zbraň prehliadnuť a vyčistiť v odbornej predajni IBO Poľovník.

Dodržiavanie týchto zásad a odporúčaní zaistí bezchybnú funkciu zbrane aj jej precíz.

ZBRAŇ IHNEĎ Po Streľbe ČISTITE!

Opravy:

Vykonávanie opráv svojpomocne nie je dovolené. Opravy môže vykonávať len odborná opravovňa IBO Poľovník (záručný aj pozáručný servis), inak výrobca neberie zodpovednosť za prípadné následky (aj v záručnej dobe tak dôjde k zániku záruky).

Skladovanie:

Zbraň je nutné prechovávať v suchom a bezprašnom prostredí, bez výkyvov teplôt, aby nedochádzalo k oroseniu zbrane, čím môže dochádzať ku korózii kovových častí a porušeniu impregnácie dreva - v takom prípade odporúčame zbraň ihneď vyčistiť a znovu nakonzervovať. Odporúčame tiež najmenej raz za pol roka zbraň vyčistiť a nakonzervovať i v prípade, že sa z nej nestrieľalo, a raz za rok vykonať odbornú prehliadku a premazanie všetkých (aj vnútorných) mechanizmov zbrane.

DODRŽANÍM TÝCHTO ZÁSAD VYUŽIJETE PLNÚ ŽIVOTNOSŤ ZBRANE, PREDOVŠETKÝM VÝVRTU.

Záruka:

Výrobný závod poskytuje záruku na funkciu a precíz zbrane po dobu 2 rokov, na povrchovú ochranu kovových dielov jeden rok a na pažbu pol roka odo dňa predaja.
Záruka sa vzťahuje na závady vzniknuté vadami materiálu, tepelného spracovania alebo chybnú výrobu.

Na záručnú opravu má nárok iba prvý majiteľ zbrane, ktorý predloží so zbraňou aj záručný list potvrdený predajňou, ktorá zbraň predala. V prípade splnenia záručných podmienok hradí opravu zbrane, zabalené v originálnom obale, výrobcu.

Záruka sa neposkytuje na závady vzniknuté neodborným opravovaním, nedbalým alebo násilným zaobchádzaním a neodborným skladovaním.


výrobca:
zameranie:
cena(od-do):
počet:
zobrazenie:
1
1